На 8 ноември 2013 г. Областен информационен център – Габрово бе домакин на единствената българска инициатива в рамките на Международните дни на пасивната къща (8-10 ноември 2013 г.). Събитието съвмести в едно конференция  и посещение на първата публична сграда, построена по стандарт „Пасивна къща” – детска градина „Слънце” в Габрово.

В първите два панела на срещата беше представена Оперативна програма „Региони в растеж“ и нейните приоритетни оси, цели и допустими дейности. Концепцията за новата оперативна програма бе разяснена от изпълнителния директор на Фондация за реформа в местното самоуправление и член на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ Здравко Сечков.

Втората част на деня беше посветена на пасивните сгради и предимствата на нискоенергийното строителство. Лектори на събитието бяха експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Те представиха пред участниците европейските политики и проекти в подкрепа на нискоенергийното строителство, методиките и инструментите за устойчивото общинско енергийно планиране и принципите на пасивната сграда. Показани бяха и кратки видеофилми, които споделят опита на Австрия и Ирландия в областта на пасивното строителство.

В края на деня беше представен проектът за първата „пасивна“ детска градина в България – габровската „Слънце“. Заедно с общинските експерти, пряко ангажирани в проекта, участие в събитието взеха и проектантите на детската градина (официално сертифицирани от Институт „Пасивна къща”). В духа на Международните дни на пасивните сгради, в които хиляди собственици отварят вратите си за всички желаещи да се докоснат и уверят в предимствата им, участниците посетиха детска градина „Слънце“, за да се запознаят на място с тънкостите на нейното проектиране и строителство.

Презентации:

Панел 1 и 2

Панел 3

Панел 4

Панел 5

Панел 6

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Панел 5 3.55 MB
Панел 4 2.31 MB
Панел 3 1.31 MB
Панел 1 и 2 2.01 MB
Панел 6 2.32 MB