"Пепа Сомлева е майка на един син и развива собствен бизнес от 1990 г. Първото й висше образование е "Текстилен инженер" от ТУ Габрово, а второто – магистър по "Политология. Дипломация и Национална сигурност" от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В продължение на два мандата 2015-2019 и 2019-2023 е опозиционен общински съветник от "Будно Габрово" като граждански кандидат, независим от партии.

Председател е на Регионална стопанска камара – Габрово, представляваща Българска стопанска камара в Област Габрово. Организира множество мероприятия, популяризиращи нови технологии и достижения на български компании. Председател на гражданско сдружение "Будно Габрово".

За контакти:

e-mail: somleva@abv.bg

GSM: 0898457405"

Цветомир Цанков