Биографична справка

Мирослав Левентов Кокаларов

Дата на раждане: 26.IX.1989 г.

Място на раждане: гр. Горна Оряховица

Семейно положение: Семеен без деца

Образование: РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе – Магистър машинен инженер

Допълнителни квалификации: Професионална квалификация – Учител

Професионален опит: Повече от 10 години професионален опит в тежкото машиностроене и успоредно във висшето образование

Координати за контакт

телефон за връзка: +359 66 827 443

имейл: mlkokalarov@gmail.com

Мирослав Левентов Кокаларов е магистър машинен инженер и настоящ университетски преподавател. Роден е в гр. Горна Оряховица на 26-ти септември 1989 г.

Завършва средното си образование през 2008 г. в ПГ по МСС „Никола Златарски“ - гр. Златарица. Продължава висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“, където с отличие придобива ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с професионална квалификация - Машинен инженер.

В периода от 01.02.2018 г. до 01.02.2021 г. се е обучавал в образователната и научна степен (ОНС) „Доктор“, като редовен докторант в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ на факултет „Машинно - технологичен факултет“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе. Предстои защита на дисертационен труд пред научно жури за придобиване на ОНС „Доктор“.

От 2021 г. постоянно живее в гр. Габрово и работи като преподавател в Технически университет - Габрово.

Иван Томов