Даница Янакиева

Консултант

Даница Янакиева е най-младият общински съветник в Габрово за мандата 2019 – 2023 г. и през месец март тази година, с решение на Общински съвет -Габрово, става член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на Европейския съюз.

Работи в сферата на проектното финансиране и иновации, и реализира и частен бизнес за организиране на събития и декорация.

Завършила е „Национална и регионална сигурност” в Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново. През 2022 г. завършва магистърска степен „Защита на класифицираната информация“. Възпитаник е на Национална Априловска гимназия в Габрово.

Завършила е и две студентски практики по програма Еразъм+ в Национален университет по отбрана във Варшава, Полша и Академия по сухопътните сили „Никола Балческо”, Сибиу, Румъния.

Член е на НИС на МГЕРБ.

Владее английски и гръцки език.

Грета Господинова – Станева Димитър Михайлов