Общо осем проекта ще получат средства от Програма Култура на Община Габрово в първата сесия за съфинансиране на проекти в областта на културата за 2021 година. Десет организации внесоха проектни предложения по трите Приоритета на Програмата – „Едно лято в Габрово“, „Колаборации“ и „Артистични намеси в градска среда“. Експертната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината, извърши оценка на съдържателната част и предлага финансова подкрепа да получат следните проекти:

ПО ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО:

„От хартията до книгата...И след това“ на РБ „Априлов-Палаузов, „Имало едно лято в Габрово...2021“, на  „Елмазови“ ЕООД, „Танцувай и спортувай в Габрово с Инкансабле“ на Сдружение „Инкансабле“,  „Синьо лято“ на „РадЛаб“ ЕООД;

ПО ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

„Дом на културата – визуално съхранение“ на „Росина Пенчева“ ЕООД – клон Габрово, „Театър на сетивния лабиринт“ на Фондация „Зад кадър“, „Чувство за хумор“ – хумористични видео истории от популярни личности, посветени на Музея на хумора, Габрово и Карнавала на Музей „Дом на хумора и сатирата“

ПО ПРИОРИТЕТ 3: АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

„Градски парк на миниатюрите – Мини Габрово“ на НЧ „Будителите 2017“

 

Предстои сключване на договори с организациите и стартиране на проектните дейности.

Макет на „Шести участък“ отпреди век и половина допълва проекта „Мини Габрово“ "Синьо лято" - проект на РадЛаб ЕООД