„Експозиция на открито  „Габрово – център на знание и просвета“ е името на идейното предложение, което получи финансиране по Програма Култура на Община Габрово. Проектът ще се изпълнява от Национален музей на образованието. Неговата основна цел е чрез експозиция да представи просветните традиции в килийното, взаимното и съвременното училище. Създадената изложба ще проследява историята и развитието на образованието в Габрово чрез фотодокументален разказ за училищата като сгради, символи, ритуали, учебна дейност, училищен живот. Акцент ще бъде създаденото през 1835 г. по инициатива на В. Априлов и Н. Палаузов Габровско училище, което поставя началото на новобългарската просвета и се превръща в най-важният фактор за развитието на образованието в България.

Изложбата ще бъде експонирана в „духовното пространство“ между РБ „Априлов-Палаузов“, НАГ и НМО в началото на учебната 2020/2021 г.

Общата стойност на проекта е 1724 лв. Средствата, предоставени по Програма Култура – 1200 лв.

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова Габрово ще има скулптурна фигура на Александър Керков