На 12 януари, в 16.30 часа изтече крайният срок за кандидатстване в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово – 2018 година.

Постъпилите проекти са общо единадесет на брой. Пет културни института, две читалища и 4 неправителствени организации и фирми се състезават за средства, с които да реализират своите идейни предложения.

Първата сесия на Програма култура за 2018 година се реализира под мотото „Творчеството е пътят“, а приоритет  са инициативи и прояви, които дават видимост и са с принос към значимите за страната и общината ни събития: включването на Габрово в иновативния проект на ЮНЕСКО „Творчески градове“, Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Европейската година на културното наследство.

Със заповед на кмета на Община Габрово ще бъде назначена Експертна комисия, която да разгледа административното съответствие и допустимостта на кандидатите и техните проекти, а след приключване на работата й – актуализиран състав на Експертната комисия с външни експерти ще извърши оценка на качеството на проектните предложения.

Съботните евъргрийни се завръщат За втора поредна година Габрово става Столица на уличните изкуства