Среща-дебат на тема „Бъдещето на Европейския съюз“ проведе Областен информационен център – Габрово съвместно с Природоматематическа гимназия „акад. Иван Гюзелев на 10 май 2018 г. Гимназията е включена в образователната програма за училища посланици на Европейския парламент, чиято цел е да помогне за повишаването на осведомеността на младите хора за Европа и европейската парламентарна демокрация.

В рамките на проведения дебат, два отбора от по 6 човека имаха възможност да спорят по актуалната към момента тема за бъдещето на финансите на Европейския съюз. Те се противопоставиха един срещу друг с тезите: „Продължаваме както досега и правим по-малко заедно“ и „Преструктурираме радикално и правим много повече заедно“. Учениците сами бяха подготвили доводите в защита на своите твърдения, като много от тях се отличаваха с изключителна оригиналност и младежка иновативност. Част от участниците се доказаха като опитни оратори и получиха заслужени похвали от журито, което в края на срещата коментира представянето на отборите. Управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева разказа какви са следващите стъпки до финализирането на Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. и кой от възможните сценарии подкрепя страната ни.

Учениците са реалните ползватели на европейските средства в следващия програмен период, когато на много от тях предстои да завършат своето образование и да се влеят в реалната икономика. Познаването на бъдещата МФР и възможностите за финансиране в нашата страна ще им дадат по-ясна насоченост за бъдещето, ще очертаят перспективите за личното им развитие и ще активизират активното им участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.