На 4 май 2018 г. Областен информационен център – Габрово стана част от събитието на Община Дряново „Достойни наследници на майстор Колю Фичето“. Инициативата се проведе за трета поредна година и събра заедно 130 възпитаници на Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия, випуск 2018 година, от градовете Бургас, Велико Търново, Габрово, Плевен, Шумен и Ямбол.

По време на информационната среща бяха представени възможностите за нов живот на старите строителни материали камък, дърво и кирпич в съвременното строителство. Като част от цялостната програма на събитието, ОИЦ – Габрово запозна присъстващите с възможностите за финансиране с европейски средства в сферата на предприемачеството, студентските практики, възможностите за осигуряване на заетост и квалификация в рамките на Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Информацията ще бъде изключително полезна за младите хора след завършване на средното образование, за да поемат по-уверено и самостоятелно по собствен житейски път. Участниците станаха свидетели на откриването на архитектурен парк „Камъкът – вечен“ и бяха посветени в майсторство по време на специално организирана официална церемония.

Събитието „Достойни наследници на майстор Коля Фичето“ се проведе от Община Дряново, съвместно с Областен информационен център – Габрово и под патронажа на Камара на строителите в България.

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.