ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА - ДОКЛАД 2014 г.
01.03.2017
ДОКЛАД СТРАТЕГИЯ 615 KB
ДОКЛАД ИНДИКАТОРИ 131 KB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 546 KB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 8.13 MB
Второ обществено обсъждане на Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. на Община Габрово
07.02.2014
Анализ на икономическото и социалното развитие на община Габрово. 1.96 MB
Приложения към анализ на икономическото и социалното развитие на община Габрово. 2.03 MB
Общински план за развитие 2014-2020 1.15 MB
Цели и приоритети 891 KB
Индикативна финансова таблица 66 KB
Индикатори за въздействие 57 KB
Програма за реализация на проекти включени в ОПР на Община Габрово за периода 2014‐2020 202 KB
Програма за реализация на проекти чрез публично‐частно партньорство включени в ОПР на Община Габрово 238 KB
Програма за реализация - Анотации 432 KB
Обществено обсъждане на Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. на Община Габрово
23.10.2013
SWOT анализ. 139 KB
Презентация за визия, цели и приоритети 3.38 MB