Заповед за изменение и утвърждаване на работата по постъпили жалби, предложения и сигнали в Община Габрово

Нередности по проекти Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Габрово