Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете на работно място Деловодство, в Центъра за информация и услуги на гражданите, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.15 часа /без прекъсване/ на адрес:
Община Габрово 5300
пл. „Възраждане” № 3

телефон за контакти: 066 / 818 356

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път като го изпратите на Е-mail адрес: gabrovo@gabrovo.bg

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация - Галина Маркова - началник на отдел АО, МТО и ОМП

телефон за контакти: 066 / 818 300