КЪМ САЙТА НА ЦИК

27.05.2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
22.05.2024

Съобщение и образци на удостоверения издавани от Дирекция „Български документи за самоличност при ОД на МВР във връзка с гласуването на избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024
20.05.2024

07.05.2024

25.04.2024

24.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово
17.04.2024