Сградата на Националната Априловска гимназия

е дело на Уста Генчо Кънчев. Основният й камък се полага през 1851 година, а през 1873 година бива окончателно завършена. През 1979 година е обявена е за паметник на културата от национално значение.