Културна ценност на м. април, посветена на Великденските празници, е Ръкописът на Георги Бочаров „Как се извършват светлите дни на Воскресение“. Той е сред непубликуваните писмени свидетелства, съхранявани в Регионалния исторически музей, които са свързани с личността на видния габровски революционер, опълченец и кмет. Въпреки, че няма сведения за източникa на постъпление, вероятно е част от архивния фонд на Бочаров, намерен през пролетта на 1966 г. от тогавашния директор на музея Цоньо Петров в мазето на къщата на ул. „Радион Умников” № 2 в Габрово, където живее фамилия Бочарови.

Върху три бели листа с черно мастило младият Георги описва хронологично Великденските празници в Габрово. Характерно за наратива е умелото преплитане на описателни и събитийни части, като природното време кореспондира с духовното и природата отразява библейската история. В него е вложен изявен психологизъм, като Бочаров често използва разговорен стил, както и специфичен за възрожденското времето изказ.

Разказът започва от велики четвъртък, когато „всеки си стоеше и кроеше как по-тържествено да посрещне и изпроводи светлите дни“ и завършва в края на Светлата седмица, но за да бъде максимално конкретен и достоверен, той предпочита да „говори” само как лично преживява, вижда и чувства празника.

Началото е разходка по баира Петкова нива, където пред автора се разкрива „чудна картина”, т.е. възкресението е времето на настъпващия нов живот в природата – идва пролетта и всички се събуждат. Оттам той се възхищава на „малкия ни градец“, виждайки „черковните камбани със свойте си лъскави и хубави покриви“, „покривите на къщите, как са наред направени и хубаво наредени“, описва баирите като геометрически прави, под мостовете се извива р. Янтра, на западната страна има две махали.

Цялата публикация, подготвена от Ирена Узунова – уредник в РИМ – Габрово, може да прочетете в уебсайта на музея: http://h-museum-gabrovo.bg/?p=7567