По повод 160–та годишнина от обявяването на Габрово за град, Държавен архив – Габрово подготвя публикации за личности и организации, оставили своя отпечатък в живота на града. 

През настоящата 2020 г. се навършват 135 години от основаването на учителското синдикално движение у нас и 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители в България.

Синдикатът на българските учители (СБУ) е учреден през март 1990 година и се счита за правоприемник на учителското синдикално движение, сформирано през 1885 г. В съответствие с програмата и устава си Синдикатът отстоява трудовите, професионалните, социално-икономическите и синдикални права и интереси на своите членове. СБУ е основен член на най - голямото синдикално обединение у нас - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

През 2018 г. Олга Галенова, дългогодишен координатор на СБУ към КНСБ в регион Габрово, предаде в Държавен архив – Габрово документи от дейността на Синдиката. Те включват редица публикации в местния и централния печат по повод юбилейни чествания на СБУ, отразяване на годишнини и общонационални чествания на училища в Габровския регион и др., поздравителни адреси до СБУ – Габрово от Общини, синдикални организации, НМО, институции и др. по случай 20-годишнината на СБУ – Габрово и 115 години национално организирано синдикално движение, оптични дискови носители с доклади и анализи по въпроси на образователната политика и за извършване на дейности в сферата на образованието и др., оптични дискови носители, видео и аудиокасети с материали от заседания на СБУ, списък на синдикалните лидери, летопис на учителското синдикално движение и др., оптични дискови носители с материали от протестните митинги, учителски стачки и участия на учители в телевизионни предавания с коментари на стачните действия.

Още през 1884/1885 г. учителството в страната провежда стачки, заради тежкото си материално положение и нередовното изплащане на заплатите. Учредителният конгрес на Българския учителски съюз, проведен на 21 юли 1895 г., си поставя за цел премахването на материалната и моралната нищета и наложените ограничения на политическите права на учителството

През 2007 г. се провежда най-масовият протест на учители в новата история на страната. Към този момент българското образование е в огромна криза, има рязък спад както в резултатите, така и в доверието към образователната система.

На 15 май 2007 г. се провежда VII национална конференция на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, където се взима решение за безсрочна национална ефективна стачка, като се координират всички учителски синдикати. Започват преговори с Министерството на образованието и Министерството на финансите, които не водят до резултати. На 15 септември се обявява национална едночасова предупредителна стачка, а от 24 септември – безсрочна национална стачка. Между 17 и 24 септември са организирани множество молебени за българското образование, автошествия и бдения. Основните искания са за поетапно 100% увеличение на учителските заплати, като се достигне 4,5 % от БВП на страната.

На десетия ден от началото в ефективните стачните действия са включени вече 82 % от заетите в системата. На 10 октомври Единният стачен комитет обявява, че процентът на стачкуващи е достигнал 96 %. По сведения на синдикалните организации в проведените на 11 и 18 октомври Национални протест-митинги в центъра на София взимат участие над 70 хил. души.

Ефективните стачни действия продължават до 4 ноември 2007 г. включително.              В Габрово са проведени два молебена за българското образование, четири протестни митинга, две шествия, кръгла маса на тема „Българското образование – традиции и реформи”, концерт на Фолклорен ансамбъл „Габровче”, седянка в Основно училище „Ран Босилек”, предизборна среща с кандидатите за кмет на града и подписване на двустранно споразумение с всеки от тях по проблемите на реформата. Габровските учители са взели участие в 10 телевизионни предавани и 25 пресконференции.

За годините на своето съществуване Синдикатът на българските учители се утвърждава като авторитетна учителска организация и най-голямото в страната професионално обединение на работещите в средното образование.

Материалът е подготвен за представяне на Кръгла маса, посветена на годишнината, която заради наложеното извънредно положение не се състоя.

 

Автор: Стефка  Вуцова – главен експерт в Държавен архив - Габрово