Община Габрово кандидатства по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ за ремонт на покривите и дограмата на Регионалния исторически музей, който е недвижима културна ценност от национално значение.

Проектът дава възможност за етапно изпълнение, като първа най-належаща мярка ще бъдат ремонтно-реставрационните дейности по покрива, мансардния етаж с дограмите и покривното осветление. За цялостния ремонт на сградата има одобрен работен проект, съгласуван с Министерството на културата, издадено е и строително разрешение.

Въпреки привидно доброто конструктивно състояние на покрива, по таваните и стените на мансардния етаж на сградата има следи от влага, мухъл и обрушване на мазилката. От дългата експлоатация и нееднократните частични подмени, изкърпвания и снаждания, част от ламариненото фасадно покритие е компрометирано, изгнила е част от обшивката и дървената конструкция, металните корнизи на капандурите и прозорците са разрушени.

Големият брой неизползваеми комини допълнително са влошили състоянието на покрива. Дървената дограма, която е частично подменена и многократно боядисвана, е съсъхнала и деформирана. Металната конструкция на покривното осветление (оберлихт) е ръждясала, както и защитната мрежа и дограмата на страничните прозорци.

Планираният общ бюджет за обекта е 324 292 лв. със срок за изпълнение в рамките на 2018 г. От тези средства собственият финансов принос на Община Габрово е 204 304 лв. 

Кандидатите по програмата са задължени да предвидят професионално обучение за придобиване на квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение по утвърдени модули в областта на архитектурата и строителството. Процент от заетите на обекта работници ще са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места.

Кампанията на Министерство на труда и социалната политика за набиране на участници по проект „Красива България“ се провежда от 2 октомври 2017 г. до 15 януари 2018 г.

Община Габрово открива производство по издаване на наредба относно престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на общината
9 януари 2018
Продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“
10 януари 2018