Елица Йорданова, един от основателите и ръководителите на Първо българско училище „АБВ” в Амстердам, посети Националния музей на образованието в Габрово, за да отправи покана за партньорство. Целта ще бъде запазване и предаване на българската култура и духовна идентичност сред имигрантите в провинция Северна Холандия.

„АБВ” е едно от най-бързо разрастващите се училища зад граница. Преди четири години започва с 30 деца, а сега са повече от 100, което означава, че миграцията се увеличава. Освен като просветен, „АБВ” се развива и като социално-културен център по подобие на съвременните читалища в България. В училището е създадена библиотека с 2 000 издания, най-вече дарения.

Елица Йорданова сподели с екипа на музея какви са обективните трудности, които срещат в образователния процес и как тя вижда подкрепата на музея. Учениците са на възраст от 4 до 21 години. За голяма част от тях българският език не е майчин, защото са деца от смесени бракове. „АБВ” е неделно училище, децата са ангажирани шести ден след една натоварена седмица в холандско училище. Родителите се отнасят с повишена взискателност и критичност към образователния процес, защото плащат такса и очакванията им са високи.

Тези обективни обстоятелства, според думите на Елица Йорданова, налагат нови изисквания. Учебниците и помагалата, по които работят, не са достатъчни. Въпреки че са адаптирани от Министерството на образованието и науката, те затрудняват децата. Дори в един абзац от българска народна приказка срещат по 18 непознати думи. Още по-специфична е работата с подготвителните групи от четиригодишни деца и деца на предучилищна възраст.

Ръководството на Първо българско училище „АБВ” заедно с 14-те учители – всички с педагогическа правоспособност, се ориентират към интерактивно обучение. Модерната база и съвременните технически средства в холандското училище вдигат нивото и в неделното българско - децата са свикнали с дигитални дъски и компютри.

„Съвременни пособия, видеофилми, клипове, особено на историческа тематика, ще бъдат много полезни за нас, сподели Елица Йорданова с музейните специалисти. –  Наша основна задача е да мотивираме децата да учат на български език, да четат български книги, да им създадем интересна и приятна атмосфера, за да идват с желание. Не са достатъчни учебниците. Много е важно с какво и по какъв начин ще разнообразим часовете, да ги направим по-привлекателни, защото интерактивното обучение в „АБВ” е може би 50 процента от преподаването на материала. За мен беше удоволствие, за пръв път съм в Националния музей на образованието. Със сигурност ще кажа, че ще има интерес не само наши ученици, но и учители да го посетят и да работим съвместно.”

От НМО запознаха Елица Йорданова с мултимедийното си студио за учебни визуализации, което изработва и разпространява методически помагала. Те, освен форма за популяризиране на съхраненото културно наследство, подпомагат работата на учителите. Обсъдени бяха възможностите за гостуване на изложби в българското училище в Амстердам и неговия филиал в Грьонинген.

 

Научете повече за старопланинската архитектура с ЕМО „Етър” и сдружение „Мещра“
17 август 2017
Експерти от РИМ - Хасково представиха експозиция за производство на шарлан
18 август 2017