При голям интерес и активно участие премина срещата с родители на ученици от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ по проблемите на зависимостите и рисковото поведение сред подрастващите. 

Гости на организираното в началото на седмицата събитие бяха Веселина Божилова – председател на Сдружение „Майки срещу дрогата“, Желяз Турлаков – психотерапевт, председател на Фондация „Общност Ново начало“, Калин Петков – психотерапевт и ръководител на Терапевтична общност „Ново начало“, както и двама консултанти, преминали успешно рехабилитационна програма.

В откровен разговор от първо лице за истината за наркотиците лекторите споделиха личен опит, както и за работата си с проблемни деца и младежи. Родителите получиха ценни съвети как да разпознават белезите при употреба на дроги и каква трябва да бъде адекватната реакция на семейството.

В часа на класа екипът се срещна с гимназисти от 8 до 12 клас и направи анкетно проучване относно причините за употреба и злоупотреба с наркотици. Такъв вид изследване се провежда за първи път в страната. Анализът на информацията ще бъде от ключово значение за превенцията на рисково поведение.

Желяз Турлаков и младежите, които пътуват с него и информират учениците, са били наркозависими, успели да се излекуват. Турлаков е посветил живота си да помага това да не се случи и с други. Екипът на Общността провежда различни програми, сред които активни занимания със спорт, арт терапия и съвместни дейности между деца и родители. Важен момент е личната самооценка и усещането за значимост у младите хора. Родителите получават подкрепа как да възпитават децата си, да ги учат да поемат отговорности, да ги стимулират и изграждат в тях положителни нагласи за здравословен начин на живот.

Терапевтите са част от мултидисциплинарен екип от специалисти по превенция на наркомании, който ще разработи програма за профилактика на рисковото поведение при юношите и употребата на наркотици. Природо-математическата гимназия в Габрово е пилотно училище, което от новата учебна година ще започне да прилага образователната методика.

Програмата ползва модела на Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите, основаващ се на принципите на „позитивната профилактика“. Методите се практикуват от специалистите от Фондация „Стефан Батори“ – Аня Швед и Анджей Майхер. Психотерапевтите проведоха обучения на лидерски екип от възпитаници на гимназията и на педагогическия състав.

Дейностите се изпълняват от Общинския съвет по наркотични вещества по проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, за който Община Габрово получи финансиране от Европейската комисия по мини грантова схема на проект LADDER, реализиран от Национално сдружение на общините в Република България.

Чрез превантивната програма ще се открива и подпомага потенциалът на учениците и ще се работи за изграждане на позитивни житейски умения в тях. Младите хора ще се ангажират в конструктивни и атрактивни дейности, даващи им възможност за взимане на самостоятелни решения и лична изява.


Публикацията е създадена в рамките на проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, който се осъществява от Община Габрово с финансовата подкрепа на Европейския съюз по мини грантова схема на проект LADDER /„Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“/, изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България. Текстът на публикацията е авторски и не отразява непременно гледните точки на Европейската комисия.

ЕМО „Етър“ представя изложбата „Майсторство от близо и далеч”
14 юни 2017
Нови седем санирани блока ще бъдат открити утре в Габрово
16 юни 2017