Диплом „ПроКултура” получи Община Габрово при раздаване на годишните награди на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/. Асоциацията оцени усилията на Общината да разшири достъпа на младите до култура и ангажираността й с темата.

Габрово участва в номинациите за награди в категория „Община” с инициативата „Лятна занималня” към училищата. Занималнята е нова форма на организиране на свободното време на деца от 1 до 4 клас през ваканционните месеци юни и юли.

Припомняме, че за обезпечаване на инициативата през 2015 г. Община Габрово отдели от бюджета си 27 хиляди лева. През настоящата година бяха обхванати 320 деца, което представлява 18% от целевата група. За сравнение – през първата година обхванатите деца бяха 230. Интересът към заниманията бележи сериозен ръст, което означава, че формата е устойчива и има бъдеще.

В лятната занималня през тази година се включиха почти всички културни институти на територията на общината – Регионален исторически музей, Национален музей на образованието, Дом на хумора и сатирата, АИР „Боженци”, АЕК „Етър”, Художествена галерия, Интерактивен музей на индустрията, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, Посетителски център „Узана” и Природен парк „Българка”. Габровски камерен оркестър и Оркестър „Габрово” проведоха образователни сесии, а музеите и галериите изпълниха тематични програми, по които децата едновременно да учат и играят, да се запознаят с дейността на културния институт, да бъдат творци, екскурзоводи, научни работници. 

Ансамбъл Сивек и програма Култура - габровски фолклорни посланици
13 август 2015
Развитието на човешките ресурси – основен приоритет за Община Габрово
14 август 2015