Инж. Пламен Костов е ръководител на строителния екип на фирма Станилов ЕООД за етап 2 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата – част от Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово. Преди финала на дейностите по проекта, той представи извършените от фирмата ремонтни работи, изпълнени предимно в централната част на града. 

Инж. Костов, как протече изпълнението на обекта в Габрово от самия старт на строителството до финала?

Участъкът, по който работихме в Габрово, обхвана основно централната градска част и няколко прилежащи квартала. Предизвикателство бе, че на нас се падна отговорната задача да изпълним едни от най-големите като дължина захранващи водопроводи на града. Това наложи да съвместим работата си с всички участници в процеса, за да изпълним дейностите съгласно проекта, причинявайки минимално възможното неудобство за гражданите. Трудно се работи в градска среда с много комуникации и движение, със затваряне на основни пътни артерии, но считам, че се справихме добре.

Кой подобект се оказа най-труден за изпълнение?

Всеки подобект сам по себе си е характерен, с риск да се повторя, може би магистралните водопроводи, разположени по главните артерии на града, бяха най-запомнящи се. Спирането на един такъв магистрален водопровод за няколко часа или повече, води до неудобство за жителите, за експлоатационното дружество и за строителя също. Булевард Априлов, по който подменихме няколко провода, е един от най-мащабните изпълнени подобекти. Най-трудно бе да се съвмести физическата работа по проекта с всички участници в него и с гражданите, като непряк участник в строителството, в условията на интензивна градска среда.

Търпеливи ли бяха габровци към вас?

И да и не! В някои моменти, причинените от нас неудобства бяха големи, но в крайна сметка строителството е процес, който продължава във времето и е редно хората, колкото и да е трудно, да проявяват разбиране, а ние да се стараем да им пречим по-малко.

След изпълнението на вашата част от проекта, с какви впечатления ще си тръгнете от Габрово?

Труден за работа град се оказа Габрово - характерен с терена си, със стръмните участъци в релефа. В централната градска част имаше моменти, когато бихме искахме да работим на две места едновременно, но не бе възможно, тъй като така щяхме да затворим и блокираме половината град.

Докато на колегите ви от другите етапи се наложи да работят в скални участъци, вие трябваше да изпълните големите дължини?

Всъщност като дължини трите етапа са почти еднакви, но сред по-големите ни обекти бяха главните транзитни водопроводи по бул. Априлов, като в участъците на пресичането с пътища от републиканската пътна мрежа се наложи използване на безизкопен способ - така нареченото хоризонтално сондиране. Такъв способ приложихме в района на кръговото кръстовище и на Шиваров мост. По улица Орловска изпълнихме главен колектор 2 десен, който беше в доста лошо състояние и това наложи неговата подмяна. Това бяха по-обемните подобекти, останалите са водопроводи и битова канализация на по-малки улици, които също не се изпълняват лесно, тъй като са на по-труднодостъпни места.

Надявам се, че от тук нататък, габровци ще получат една по-качествена услуга за доставка на питейна вода и използване на новите канализационни мрежи. Това, което се изгради по проекта в Габрово, ще допринесе за по-доброто качеството на живот във вашия град.

 

 

Инж. Любослав Иванов: "Предоставихме на Габрово Пречиствателна станция на най-високо технологично ниво"
26 юни 2015
Филм за създателя на АЕК "Етър" Лазар Донков пусна онлайн-платформата Култура ON-AIR
26 юни 2015