Пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Габрово е от малкото в страната, разполагащи с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт, чрез използването му за производство на гориво, а чрез него на електрическа енергия. Проектирането и реконструкцията на съоръжението бяха изпълнени по Водния проект на Габрово от Обединение ГБС – Биогест – Габрово.

На 17 юни 2015 г. обектът бе приет от държавна приемателна комисия и предстои едногодишен период за мониторинг на експлоатацията на новите съоръжения. Преди това разговаряхме с ръководителя обекта инж. Любослав Иванов.

Инж. Иванов какво наложи реконструкцията на това мащабно съоръжение?

Пречиствателната станция на Габрово е въведена в експлоатация преди 30 години. Навремето тя е изпълнявала функциите, но с повишаване на изискванията за опазване на околната среда, с промяната на нормативите за пречистването на водата и оползотворяването на отпадъците, несъмнено се налага осъвременяване на този остарял проект. Това е главната причина да се пристъпи към реконструкцията. Основните функции на съоръжението са осигуряване на качествата на пречистената вода, съгласно нормативите в нашата държава и оползотворяване на отпадъчната утайка, в случая с производство на електричество, което може да осигурява част от нуждите на станцията, в зависимост от производството на газ метан.

Как изпълнихте задачата?

Договорът беше подписан през месец юли 2012 г. В началото започнахме с проектирането, но в процеса видяхме, че има доста неща, които биха могли да се модернизират, да се направят по по-добър начин, така че максимално да се използват възможностите на станцията и при ниски, и при високи натоварвания. Това наложи допълнително внасяне на няколко рационализаторски предложения, които промениха до известна степен облика на пречиствателната станция и същевременно подобриха нейните функции. Реално строителството започна през 2013 г. Не сме имали особени трудности, с изключение на това, че атмосферните условия в Габрово се оказаха много неподходящи в периода, в който работихме, имам предвид проливните дъждове и лошите зими. Допълнително проблем създаде и геологията на терена, но всичко това стъпка по стъпка бе преодоляно. Реално, от август 2014 г. отпадната вода на Габрово беше включена през новите съоръжения. От старта на проекта до момента, независимо от реконструкцията, станцията изпълнява основната си функция - на изхода да й постъпва пречистена вода с показатели, съобразени с нормативите в нашата държава.

Какво беше състоянието на станцията преди да стартирате дейностите?

Съоръженията бяха на края на техния технологичен живот. В първия момент, влизайки в пречиствателната станция, видях остаряла техника и система за управление, всичко бе морално остаряло.

Какви ще бъдат екологичните ползи от тази инвестиция?

В река Янтра - приемника на пречиствателната станция гарантирано във всеки един момент ще постъпва пречистена вода, съгласно нормативите. Второ  – това е оползотворяването на остатъчната утайка за производство на електроенергия, като по този начин намалява обема на утайката, произвежда се екологично електричество, а остатъчният обем утайка се депонира на подходящо място. Съществува още една възможност в бъдеще - тази обезводнена утайка, плюс добавката на определени съставки, да се използва за наторяване на паркове и градини. Идеята е да няма никакъв отпадъчен продукт. Единственият отпадъчен продукт, който не може по никакъв начин да се оползотвори са твърдите отпадъци на входа на станцията и пясъка, който донася непречистената вода - те също се депонират. Всъщност Габрово получава едно ново, модерно съоръжение с минимални количества отпадъци и с перспектива те да намалеят още повече.

Какви нови технологии вложихте в обекта?

Основната ни цел бе оборудването, което се доставя на ПСОВ да бъде на най-високо технологично ниво с максимален срок на живот и с минимална човешка намеса. За това и системата за управление е направена така, че благодарение на високите технологии всички системи могат да работят автоматично.

Как работихте с възложителя Община Габрово по време на изпълнението на ПСОВ?

Във всеки един момент сме работили ръка за ръка, така че да стигнем до етапа, в който днес говоря пред Вас. Днес станцията е готова, изпълнява функциите си, изпълнихме изискванията по договора и можем спокойно с вдигната глава да си тръгнем и да се разделим, оставяйки едно много-добро съвременно съоръжение.

„Дъжд ми вали, сняг ми трупа“ донесе успех на ВГ "Надежда" в Смолян
26 юни 2015
Инж. Пламен Костов: „Изграденото по Водния проект ще подобри качеството на живот в Габрово“
26 юни 2015