Продължава изпълнението на проект „И аз имам семейство“, който Община Габрово реализира в партньорство с Агенция за социално подпомагане и 83 български общини. Официално срокът му е удължен до месец септември, като се планира да продължи до края на 2014 година.

Община Габрово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което налага спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители. Към момента в общината има 13 професионални семейства, от които 2 доброволни. В готовност да приемат деца са още 2 професионални семейства. Няма заличени кандидати, което е показател за добре свършена работа от екипа по приемна грижа и проявена взискателност при подбора.

Последното настаняване на дете е от края на месец май. Двумесечното момиченце е изведено от Звено „Майка и бебе“ по спешност. Към момента то не може да бъде отглеждано от рождената си майка. С професионалното му приемно семейство е сключен договор за възлагане и извършване на дейността. Това е второ настаняване на дете в дома им. След като родителите са полагали грижи повече от година за първото настанено при тях момиченце, са получили възможност да го осиновят.

Настанените деца по проект „И аз имам семейство” в общината са 13. Те живеят в 11 приемни семейства. Две от тях отглеждат по две деца. Наскоро едно от децата е осиновено в чужбина, а друго е в процедура по осиновяване.

На национално ниво е изготвен проект за единен финансов стандарт за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Приемането му ще гарантира устойчивостта на проекта и ще даде основание за промяна на правната регулация на услугата и предоставянето й като държавно делегирана дейност от 1 януари 2015 г.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция за социално подпомагане и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.

Повече информация може да получите от екипа по приемна грижа на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стая 342.

Финалите на ученическите игри по хандбал за момичета започват утре в зала "Орловец"
5 юни 2014
Носителят на Аскеер „Ромео и Жулиета“ отива в „Аполония“
6 юни 2014