Община Габрово уведомява жителите на Габрово, че считано от 23 май 2014 г. е въведена временна организация на движение при кръстовището до Консултативна поликлиника - по ул. „Брянска“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Емануил Манолов“.

Ограничението е във връзка със строително-монтажни работи по „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” – обект „Реконструкция на кръстовище Консултативна поликлиника, гр. Габрово“.

Движението на моторни превозни средства ще се осъществява съгласно одобрен проект за организация на движението, съгласуван със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово, при спазване на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по улиците и пътищата.

Изпълнителят на строителните дейности ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“ се задължава да осигури достъп за автомобили със специален режим на движение – противопожарна безопасност, спешна медицинска помощ и други, както и да постави знаци и светлини, сигнализиращи всички изкопи.

С цел облекчаване на трафика и намаляване задръстванията по ул. „Брянска“, се препоръчва на гражданите да използват обходни маршрути, както следва:

  • посока център – ж.п. гара: да се използва маршрут по ул. „Шипка“, ул. „Орловска“;
  • посока център – квартали „Младост“, „Трендафил“, „Русевци“: да се използва маршрут по ул. „Чардафон“, ул. „Емануил Манолов“, ул. „Стефан Караджа“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство и призовава водачите на пътни превозни средства и пешеходците да се движат с повишено внимание, спазвайки въведената временна организация.