Най-новата туристическа атракция на Габрово – Интерактивен музей на индустрията, беше официално открита вчера. Възстановка на събитие от народния календар, тематична конференция и организирани посещения отбелязаха успешното приключване на интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура. Разработката бе реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Извършените дейности бяха представени на заключителна пресконференция от заместник-кмета и ръководител на проекта инж. Климент Кунев. С финансиране от 6 195 596 лв. са обновени общо 10 обекта от туристическата инфраструктура в региона. Възродена е Балканджийската мандра в АЕК „Етър”, в АИР „Боженци” е извършена реставрация и адаптация на административната сграда, старото и новото школо, на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”. В двата комплекса е оборудвана съвременна информационна система, подобрен е достъпът и е рехабилитирана част от общата им инфраструктура – калдъръм, озеленяване, художествено осветление, паркинги, видеонаблюдение и др.

Създадени са нови атракции в градската зона и на закрито, за да бъдат привличани туристи през цялата година. По проекта са развити две от забележителностите на Габрово – Дечковата къща и старата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” № 3 - паметник на културата от местно значение, превърнала се в интерактивен музей на индустрията.

„Развитието на интегриран и специфичен туристически продукт, базиран на доказано конкурентни и търсени атракции, ще повиши привлекателността на община Габрово като национален туристически център. Новите атракции ще позволят целогодишно да бъдат привличани широк спектър от туристи чрез интерпретация на градския живот, използване на съвременни технологии и атрактивни експозиции”, заяви инж. Климент Кунев.

Музейната Дечкова къща запазва експозицията си на втория етаж за градски бит от началото на XX век. Атракцията е обогатена чрез преустройване на приземния етаж, където, с подход от северозападната пешеходна улица, са обособени ретро дрогерия и ретро фотоателие.

Интерактивният музей на индустрията, който е единствен по рода си на Балканския полуостров, отразява най-новите тенденции в музейното дело в съчетание с модерни технологии. Изгражда анимация чрез сложен комплекс от видео, програмни продукти, виртуални гидове и декори. Развитието на габровската индустрия е основна тема, като посетителите ще могат да разгледат видовете промишленост, прочули Габрово – кожарство, тъкачество, грънчарство, ковачество, дърводелство, гайтанджийство и други. Експозицията е разделена на три части – „Индустриализация” (от края на XIX век до 1944 г.), „Социализъм” (от 1944 г. до 1989 г.) и „Настояще” (от 1989 г. до наши дни). Всеки период е представен в неговата цялост и е тематично и пространствено обособен на отделен етаж от сградата.

„Инвестицията за интерактивен музей е много важна, създадена с изключителни усилия и труд. Това, което може да се види, наистина ще впечатли посетителите, защото е уникално по своя характер“, коментира кметът Таня Христова. „Сградата на ул. „Николаевска“ № 3 предлага атрактивен разказ за развитието на Габрово в индустриален център. Надявам се габровци и гостите на града да оценят и опазят реализираното по проекта, защото в дългосрочен план то ще умножи потока от туристи. Вярвам, че туризмът е водеща световна индустрия, която гарантира приходи, работни места и постигане на устойчиво развитие на регионите“, каза още Христова.

За финала на мащабния проект Община Габрово поднесе няколко специални изненади. Повече от 50 участници – актьори, музиканти, танцьори, самодейци и музейни работници, върнаха публиката назад във времето, припомняйки й за емблематични персонажи и събития от историята на града.

В ролите на богатия търговец Алтън Дечко, първия министър-председател на България Тодор Бурмов, видните индустриалци Иван Калпазанов и Пенчо Семов се превъплътиха актьори от казанлъшкия театър „Любомир Кабакчиев“. Специално за събитието врати отвори ретро фотостудио и билкопродавница. За настроението на публиката се погрижиха танцова школа „Лиана“ и състав за изворен фолклор „Тотка Шандуркова“ при НЧ „Габрово-2002“, театрална формация „Движение“ при ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, пианистката Елена Назърова и цигуларят Христофор Михайлов.

Кулминацията на вечерта бе ефектна триизмерна прожекция върху фасадата на интерактивния музей. Светлинната 10-минутна анимация ще бъде показвана и занапред като допълнение към експозицията.

Фотогалерия на събитието


Тази публикация е направена в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Да започнем „на чисто“ на Благовещение в Етъра
21 март 2014
Резултати от заседанието на Надзорната комисия по изграждането на регионалното депо за отпадъци
24 март 2014