Община Габрово обяви процедура за финансиране на проекти в областта на културата за 2013 година, съгласно разработен и утвърден Правилник за финансиране на проекти по програма култура от бюджета на Община Габрово. Два са основните приоритета, по които ще се приемат проекти: „Организиране на събития в подкрепа на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата” и „Нова визия за Габрово”.

По първия приоритет проектите, които ще се финансират следва да създават, развиват и реализират нови и неконвенционални форми на културни изяви, да се основават  на иновативни идеи и практики за представяне на културни събития. Приоритетът няма да налага рамки на заложените в проектите видове изкуства, начини на представяне, места за изява, използвани техники за ангажиране на публика и участници.

По този приоритет ще се подкрепят още художествени проекти с активно включване на гражданите във всички или в част от етапите на тяхното осъществяване; проекти, които, от една страна, разширяват участието на публиките в творческия процес и от друга, привличат нови публики; привличат интереса на чуждестранните гости на града и региона; излизат извън границите на централната част на града; имат насоченост към деца и младежи, към групи в неравностойно положение и със специфични потребности, към малцинствени групи.

„Нова визия за Габрово” е приоритет насочен към проекти, които се характеризират с нестандартен новаторски подход по отношение на дизайн и естетизиране на градската среда чрез прийомите на изкуството, както и към тези, които включват нови публики и променят техните нагласи – от пасивни зрители в активни участници.

Общата сума, която ще бъде разпределена е 20 000 лева.

Комплектът с документи, с които се кандидатства може да намерите на официалния сайт на Община Габрово. /По приложенията бяха нанесени технически корекции на 16 август!/

Въвежда се воден режим в 12 габровски села
21 август 2013
Слово на кмета Таня Христова на тържествената заря-проверка на пл. „Възраждане” по случай 136 години от Шипченската епопея
23 август 2013