След две заседания, в които местният парламент не подкрепи финансовата рамка на общината за тази година, днес се проведе трето заседание с единствена точка в дневния ред – приемане на бюджета за 2024 г.

По време на заседанието бяха представени и обсъдени предложенията за промени в бюджета, направени от отделните политически групи общински съветници. Част от тях бяха приети от вносителя на документа в лицето на кмета на Габрово и по-късно отразени в проекта на бюджет.

В рамките на дебата, кметът на Габрово Таня Христова подчерта, че над 80% от всички постъпили предложения към проекта на бюджет са удовлетворени. Според комисията „Бюджет, финанси и европроекти”, анализът на бюджета показва, че разходната му част в голяма степен отговаря на очакванията на хората.

Таня Христова подчерта, че приоритетите на настоящия бюджет са неразделна част от целите, заложени във всички стратегически документи за развитието на община Габрово и отправи апел към общинските съветници за решения, мотивирани от отговорност към хората и в името на развитието на Габрово.

Със 17 гласа „За“, 6 - „Против“ и 9 - „Въздържал се“, днес местният парламент гласува финансова рамка на общината за 2024 г. в размер на близо 90 000 000 лева.

След гласуването, кметът на Габрово благодари и заяви, че този бюджет ще бъде изпълняван в синхрон с политиките за европейско развитие на града и с ангажимент към Габрово и габровци.

 

Предложенията към проекта за бюджет на община Габрово за 2024 г.

и становищата по тях от страна на Община Габрово.

 

Презентация на проект на бюджет за 2024 г.

Снимка: Архив Община Габрово

 

МОН финансира физкултурен салон за „Неофит Рилски“ и спортните площадки на „Отец Паисий“ и „Райчо Каролев“
19 февруари 2024
Програма на събития, посветени на Националния празник на Република България
20 февруари 2024