Министерството на образованието и науката (МОН) ще отпусне 99 011 лева на Община Габрово за ремонт на една от спортните площадки в Основно училище „Христо Ботев“.

Финансирането е за одобрен проект по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г.

Планирано е изграждане на мултифункционална площадка за четири вида спорт – футбол, волейбол, хандбал и лека атлетика. Амортизираната асфалтова настилка ще бъде подновена и ще се обособят две игрища и писта за бягане. За терена се предвижда гумирано покритие, както и доставка на оборудване, което да замени старите спортни уреди.

Целта е да се осъвремени базата, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито. През изминалата учебна година близо 240 ученици са посещавали училището.

С 200 000 лева по Програмата ще бъде подпомогната и Националната Априловска гимназия по одобрен проект за реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство.

Съгласно изискванията на образователното ведомство дейностите трябва да бъдат изпълнени до 31 юли 2024 г.

Зимна обстановка към 08:30 часа на 18.12.2023 г.
18 декември 2023
Наградата за най-креативен отбор в „На върха на пламъка“ грабнаха десетокласникът Владислав Тодоров и кметът на Габрово Таня Христова
18 декември 2023