Общински съвет - Габрово прие разчет за приходи и разходи на Община Габрово за 2023 г., разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 77 009 815 лв.

Разчетът е финансовата рамка на Общината до приемане на  държавен бюджет за 2023 г.

Инвестиционната програма на Община Габрово за тази година е в размер 10 127 496 лв. През 2023 г. ще завърши водоснабдяването на селата, разположени северно от пътя Габрово – Севлиево, ще бъдат завършени още благоустройствените дейности на междублоковото пространство при улици „Македония“, „Чардафон“ и река Синкевица, и ул. „Райчо Каролев“, като и тези в междублоковите пространства ул. „Н. Балканеца“. След споразумение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предвидена реконструкция на водопровод и канализация ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“. Предвидени са още ремонти на ул. „Никола Войновски “ № 274 -326 и ул. „Малина“, на участъци от тротоари в с. Драгановци и с. Янковци и аварийно укрепване  на републикански път II-44 на км 29+260 чрез подпорна стена на ул. „Стефан Караджа“. Планирани са средства за проектиране и за ремонт на улици в града и селата.

80 000 лв. е размерът на помощта за настанени в Регионален хоспис граждани, 60 000 лв. са заделени за еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца /300 лв. на дете/, а за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми е определена подкрепа от общо 30 000 лв.

С акцентите в Разчет на Община Габрово за 2023 година по сфери и направления може да се запознаете в презентацията.

 

Снимка: Архив Община Габрово

Община Габрово  ще подкрепи 21-ото издание на инициативата за кариерно ориентиране „Мениджър за един ден“
31 март 2023
„Маратон на четенето“ и в Габрово от 2 до 23 април
31 март 2023