С 27 гласа „за“ Даница Янакиева беше определена за член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Решението е на Общински съвет – Габрово,  по внесеното от неговия председател предложение. С проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

Този проект ще даде възможност на местните политици да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват избирателите им на местно равнище. Той ще помогне и за подобряване на взаимодействието и насърчаване на дебатите за тези проблеми и бъдещето на Европа. Общата цел е да подкрепим създаването на една наистина европейска обществена сфера.

След като станат членове на мрежата, от местните съветници се очаква да участват в дебати с членове на избирателния си район и/или в местните медии, посветени на политическите инициативи и мерките, осъществявани от ЕС.

Комуникацията по въпросите на ЕС на местно равнище е особено важна, за да се поддържа импулсът, създаден от Конференцията за бъдещето на Европа и в контекста на NextGenerationEU

Проектът се организира в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите.

Общинският съвет подкрепи отрицателното становище на Кмета на Габрово по инвестиционно предложение за сушене на твърди горива в Топлофикация - Габрово
23 февруари 2023
Програма за тържествата по повод Националния празник на Република България - 3 март
24 февруари 2023