Илюстрация: Кадър от информационна инсталация в Интерактивен музей на индустрията © Община Габрово

Габрово ще се включи в мрежа от градове, които ще си сътрудничат в популяризирането на тяхната индустриална история и общото им европейско минало.

Инициативата е в рамките на международния проект „Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“. Той се финансира по програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ и включва организации от Италия, Германия, Хърватия, Полша, Испания, Франция, Швеция и Северна Македония.

Идеята е да се повиши осведомеността на хората с фокус върху младежите относно културно-историческото наследство и подобряването на дебата за бъдещето на Европа.

Част от дейностите е създаването на видео поредица във всеки от партньорските градове, която ще представя истории и преживявания на преки участници на местно ниво. Ще бъдат изработени исторически триизмерни карти и ще се разпространява информация за политики, които насърчават женското предприемачество. Продуктите ще бъдат свързани в обща платформа за развитие на европейското публично-частно сътрудничество.

Общата стойност на проекта е 190 290 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Габрово е в размер на 8 500 евро. Дейностите стартираха през миналия месец и ще продължат до края на 2024 г.

Ножче на Васил Левски и негов кован портрет, дело на Любен Янков, ще бъдат представени в музеен обект „Дечкова къща“
16 февруари 2023
Всички печелят в кампанията „Дай PET“
16 февруари 2023