На извънредно заседание, проведено на 8 февруари, Общински съвет - Габрово прие решение, че за периода на действие на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на Министерски съвет – от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., ще се прилагат нови цени за едномесечни абонаментни карти за пътуване по основните градски линии и междуселищни автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми и съответните намаления.

С пълния текст на решението и цените на различните видове карти и намаления може да се запознаете тук.

В Габрово ще бъде осветено знамето на XIV Младежки гвардейски отряд
9 февруари 2023
Габрово подобрява административните процеси в енергийната сфера
9 февруари 2023