За санирането на жилищните сгради, нужните документи, които трябва да се внесат в Общината, задължителното провеждане на общо събрание на собствениците на етажната собственост и задължително техническо обследване на сградите, документите, мястото, където трябва да се внесат документите - коментира Тодор Попов, директор Дирекция "Административно и правно обслужване" в Община Габрово пред Женина Денчева за в-к „100 вести“ - Габрово

 

- Какво представляват задължителните документи, какво включват?

- Задължителните документи са 2 категории, едните които трябва да представи сдружението, а другите са тези, които ние трябва да предоставим. Трябва формуляр за кандидатстване, него ще го попълва Общината в програмата ИСУН. От сдружението трябва да се попълни декларация за съответствие, тя е по образец. Следващото е документ за регистрация на сдружението - това е удостоверението, което получава сдружението, когато се регистрира в Общината и доказателство за вписване в публичния регистър - това ще го предоставим ние и на последно място е копие от регистър БУЛСТАТ за наличие на съответния номер. Много е важен протокол от общо събрание, с който да се удостовери вземането на решението, там трябва гражданите да положат най-много усилия, тъй като независимо как е създадено сдружението - със 100 или със 70 %, важно е колко са изразили съгласието си. Най-вероятно това ще бъде отправната точка, която министерството ще вземе при оценка на съответната сграда. Затова е важно това събрание да е проведено законосъобразно, но и с максимално мнозинство. Другото са трите документа - обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики и обследване за установяване на техническите характеристики - техническия паспорт и техническото обследване. После е работата на Общината, ние ще подготвим партньорското споразумение със съответното сдружение и заедно се явяваме участник по програмата. Общината ще предостави и декларация за съответствие и пълномощно, за лицето, което ще подаде проекта пред управляващия орган. Моя препоръка е, ако възстановяват средствата за извършеното обследване, да ни предоставят копие от платежния документ или договорът, с който са го възложили.

- Кога и как се прави техническото обследване? То плаща ли се?

- Обследването се прави преди кандидатстването в Общината. За да се извърши, трябва да се направи събрание на сдружението, на което да се вземе решение, че сградата ще заплати на фирма, която да го извърши. Индикативната стойност е между 4 до 5 лв. на метър кв. разгъната застроена площ. Изготвянето отнема месец, месец и половина. Фирмите обикновено искат аванс и предават документите при окончателно заплащане. За това не се прави обществена поръчка. Търси се фирма, която е регистрирана към регистъра на МРРБ. Регистърът може да се намери на сайта на Общината, в секция Професионални услуги - обследване на сгради. Нямаме право да насочваме към конкретни фирми, затова сме публикували целия регистър на фирми, регистрирани в България. Аналогично е с фирмите, които извършват енергийно обследване, на същото място хората могат да ги видят, те са вписани в регистър на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

- В техническото обследване трябва да участват всички апартаменти от жилищната сграда, нали? Но се появява проблем, че не всички собственици осигуряват достъп до жилищата си. Какво се случва тогава?

- Основно хората не осигуряват достъп, защото не искат да дават пари. Но фирмите, които извършват обследването не влизат във всички апартаменти, ако сградата е многофамилна. Ако сградата има ляв, десен и среден апартамент и всички са еднакви, влизат в по един и правят модел на сградата. Никой да не очаква, че една сграда примерно като блок "Дунав", който е със 140 жилища, обследващите ще влязат във всичките апартаменти. При строителството е малко по-сложно. Новата програма не предвижда подмяна на ВиК инсталацията, най-вероятно, ако блокът е топлофициран няма да бъде предписана промяна на инсталацията от вертикална в хоризонтална. Изолацията се поставя външно, няма да се влиза в апартаментите.

- Хората не плащат на ръка, плаща сдружението, така ли?

- Да, сдружението плаща, събират се парите от собствениците и то плаща. Ако в касата на сдружението има нужната сума въобще няма да се събират пари от собствениците. Но повтарям, трябва да направят събрание и да решат, че тази услуга ще се извършва.

- Къде трябва и на кого точно трябва да ги предадат документите от сдруженията на собствениците?

- Документите ще се подават в Центъра за административно обслужване в Общината, служителите ще бъдат инструктирани какво да правят след като излезе окончателния вариант. При евентуална липса на някои документи, гражданите ще бъдат предупредени.

- Трябва ли отново да провеждат събрания сдруженията на собствениците, които вече са го направили и са внесли документи в общината?

- Събрание задължително трябва да се направи, то е да се вземе решение за участие в новата програма. Старата програма беше с различни условия. Там нямаше изискване за наличие на енергийно обследване. Другата причина е, че има персонални промени в блоковете, има нови собственици на някои апартаменти. Така че събрание задължително трябва, поне едно. Ако в сдружението не членуват 100 процента от собственици,  събранието трябва да бъде подложено на одобрение от общото събрание на етажната собственост. Прави се втори път събрание, втори път се събират подписи. Хубавото е, че няма наново да се регистрират сдружение. Ако има въпроси могат да се задават в Областния информационен център, няма проблем и мен да попитат.

  

На 5 декември - концерт посветен на Международния ден на инвалидите
24 ноември 2022
Таня Христова: „Ремонтът на Дома на културата е тест за справяне с предизвикателствата“
27 ноември 2022