Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика ще финансира част от дейностите по подмяна на дограмата в сградата на общинската администрация.

Демонтажът на старите дървени прозорци започна от миналата седмица. На тяхно място ще бъде монтирана алуминиева дограма с двоен стъклопакет, термоизолиращи трикамерни профили и oтваряема система с прекъснат термомост.

Изпълнител на ремонтните работи е ловешката фирма „Вени пласт“ ЕООД, избрана чрез процедура по събиране на оферти с обява, в която кандидатстваха осем участника. Стойността на договора е 211 626.22 лв. без ДДС и срок от 130 календарни дни.

Фонд „Условия на труд“ ще отпусне 63 487.87 лв., което представлява 30% от разходите. Останалите средства и данъкът добавена стойност върху сумата по договора ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Административната сграда на Община Габрово е построена през 1970 г. В последните години са правени частични преустройства и ремонти на помещенията. Неработещите механизми и износването на дървената дограма налага тя да бъде изцяло подменена.

С реализацията на проекта ще се подобри работната среда за служителите, а гражданите и бизнесът ще бъдат обслужвани в по-приятна обстановка.

Шахматен клуб „Орловец 1997“-Габрово проведе турнир по класически шахмат с близо 60 деца от цялата страна
1 август 2022
Априловски награди за литература
3 август 2022