Община Габрово кандидатства по Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика за подмяна на дограмата в сградата на администрацията.

Целта е да се повиши качеството на работната среда, да се намалят неблагоприятните фактори на труд и да се подобрят условията за обслужване на гражданите.

Административната сграда на Община Габрово е построена през 1970 г. В последните години са изпълнявани частични преустройства и ремонти на помещенията. Необходима е подмяна на цялата дървена дограма, тъй като е остаряла и силно амортизирана и въпреки полаганите усилия за поддържането ѝ тя е енергийно неефективна, а голяма част от механизмите не функционират.

Проектът предвижда да бъдат монтирани прозорци с двоен стъклопакет, алуминиеви термоизолиращи трикамерни профили и oтваряема система с прекъснат термомост.

Според условията на Фонд „Условия на труд“ финансирането от него е до 30% от действителните разходи. Планираният общ бюджет за обекта е 232 904.40 без ДДС със срок за изпълнение от пет месеца.

Община Габрово кандидатства за финансиране на три електромобила
3 юни 2022
Лекуват ли се алергиите, четвърта лектория, посветена на здравето, организирана от Народно читалище „Будителите 2017”
6 юни 2022