Така накратко можем да обобщим темата на най-новата изложба в Музея “Дом на хумора и сатирата” в Габрово. Експозицията е разположена на четвъртия етаж в зала 7 и показва копия от 170 филателни ценности. Посветена е на 130 години от първите български марки, наричани тогава “сантими” (отпечатани в Печатницата за държавни книжа в Петербург, Русия) и създаването на българските пощи (историческото събитие става възможно, след като Временното руско управление след Руско-турската война предава на българските власти всички пощенски и телеграфни станции с инвентара и съоръженията им).

Музейните специалисти ни позволяват да надникнем в колекцията “Филателия” на художествения фонд “Хумор на народите”, в която се съхраняват 17 670 пощенски марки и първодневни пликове. Чрез извадката в изложбата имаме възможност да се запознаем с любопитни и почти неизвестни образи на маскаради и уникални маски от различни краища на света. Изложбата прави публично достояние едно от редките богатства на Дома, а сигурно ще даде подтик за създаването на нови марки и други филателни материали с габровска тематика.

Централно място е отредено на осем Международни биеналета на хумора и сатирата в изкуствата, които имат свое филателно посвещение: марка с първодневен плик. Още второто Биенале (1975) е ознаменувано с марка, създадена по проект на художника Стефан Кънчев. Пак той изработва следващите три марки – за биеналетата през 1977, 1979 и 1981 г. След стилизираната емблема на Дома, той превръща в емблеми на габровските хумористични конкурси и творби на Бешков, Ангелушев и Чапкънов. Петата, седмата и осмата марки са по проект на габровския художник Иван Богданов – авторът използва рисунка на Б.Ангелушев, детско шарено хвърчило-маска и скулптурната композиция на Г.Чапкънов “Дон Кихот и Санчо”. На 30 април 1985 г. е пусната шестата марка, тя е двойна и е включена карикатура на Стоян Венев. Марката е по проект на художника-аниматор и карикатурист Стоян Дуков.

Филателната изложба пренася зрителя на карнавални площади в Европа, Азия, Америка, Япония, на ритаулни празници с маски в Африка и сред индианците в Америка, а също и на много други празнични територии. Това е само малка част от тематично попълваната през годините филателна колекция на Дома, в която се популяризира хумора на народите чрез техни приказни и анимационни герои, костюми, обреди и обичаи.

Експозицията “Карнавалът върху пощенските марки” в Дома на хумора и сатирата ще посреща гости до края на месец април. С пъстроцветните си сюжети и уникални изображения тя ще привлече не само филателисти и ценители на миниатюрното изкуство за създаване на марки, но и ще бъде едно намигване към карнавално Габрово седмици преди градът ни да се превърне в карнавална феерия.

За допълнителна информация Венета Козарева, 0896295833