В края на учебната година екип на Националния музей на образованието – Габрово и Средно училище „Христо Ясенов“ в град Етрополе реализираха съвместна дейност по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020 година, Модул „Културните институции като образователна среда“.

Обичайно дейностите по програмата се осъществяват в музеите, този път музейните ресурси – специалисти, урок, изложба, визуални и печатни материали – се пренесоха на училищна територия.

Урокът на тема „Просветни традиции и модерни времена“ се проведе в залата за събития на гимназията с 30 ученика от седми клас с преподаватели Наталия Дочева, старши учител по история и цивилизации, и Петя Запрянова, старши учител по български език и литература. Веселин Лазаров, главен уредник „История на България XV – XIX век“ в музея, запозна учениците с развитието на просветните традиции – от килийните през елино-българските училища в Свищов и Карлово до създаването на първото новобългарско училище в Габрово през 1835 година; с откриването на новобългарски училища в Копривщица, Сопот, Карлово, Калофер и други селища по примера на Габровското. Представи продължението на възрожденското начало в налагането на класно-урочната система и прилагането на европейски педагогически методи в гимназиалното образование.

Беше прожектиран и късометражен филм на НМО на същата тема  –  „Просветни На урока присъстваха директорът на гимназията Мила Манчева, представители на Регионалното управление на образованието, на отдел „Образование“ в Община Етрополе, учители.

Любка Тинчева, директор на Националния музей на образованието, запозна педагогическата колегия с основните дейности на институцията, с опита, който има по националните програми на Министерството на образованието и науката, с реализираните проекти и най-вече с практическата работа на Национален център „Музейно училище“ – обучителни семинари и популяризиране на музейно-педагогически практики.

Всеки участник в урока получи образователен пакет, който включва музейни издания и рекламни материали, свързани с темата.

В рамките на защитените по проекта на гимназията дейности е включена и изложбата на НМО, наречена според девиза на Габровското училище "Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си". Осемнадесет табла с размери 50 х 70 ще бъдат експонирани на подходящо място, за да са достъпни за възпитаниците на СУ „Христо Ясенов“.

Музей „Етър“ – едно наистина подходящо място за еньовденските празници
23 юни 2021
Да напомним - елате на велопоход в събота!
23 юни 2021