Общински съвет Габрово прие изменение и допълнение на "Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово". Промените се отнасят до регламентирането на нова услуга „Месечен абонамент за район“. Целта на новата услуга е да се разшири кръгът от ползватели на зоните, като се осигури достъпно и удобно ползване на платените места за паркиране.

За целта се въвежда режим на паркиране на ППС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН“. Лицето, заплатило за същия, може да паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район.

Цената на месечния абонамент ще е 60 лв. с ДДС, като е предвидена отстъпка при предплащане в брой - 5% за 6 месеца и 10% за 1 година.

От услугата ще можете да се възползвате чрез подаване на заявление, в което се посочва регистрационен номер на автомобила, за който ще се прилага абонаментът. Документи ще се приемат в сградата на Община Габрово след 15 март.