Община Габрово спечели наградата „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ по време на тринайстото заседание на комисията за присъждане на Етикета, проведено по-рано този месец.

Комисията е национален орган, акредитиран от Съвета на Европа (СЕ), с председател министърът на регионалното развитие, а нейни членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и други. Периодът на валидност на отличието е от 2015 до 2017 г.

Етикетът представлява признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качество на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнение на публични политики в Община Габрово. Той е сертификат за цялостно качество на управлението и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа.

Носители на Етикета са местните власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Общински съвет - Габрово ги прие с Решение № 135 от 19 юни 2014 г.

Наградата ще бъде връчена на официална церемония в Пловдив на 18 май 2015 г. в рамките на форума „Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа“. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България, Мрежата на асоциациите на местни власти в Югоизточна Европа и Община Пловдив.

През април 2014 г. Община Габрово получава покана за участие в третата процедура по присъждане на „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ от министъра на регионалното развитие в кабинета „Орешарски“ – Десислава Терзиева. Мотивът за поканата е, че „община Габрово е сред общините, изпълнили най-много проекти по ОП „Регионално развитие” и че в нея се провежда активна политика за подобряване на управлението, въвеждане на иновативни практики и осигуряване на качествени услуги на гражданите“.

България е една от първите страни в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа. Тя се изпълнява в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на регионалното развитие.

В страната вече са проведени две процедури за присъждане на европейския приз. През 2011 г. с Етикета са удостоени първите 13 български общини, а през 2013 г. високото отличие получават 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и че се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Община Габрово получи Европейския етикет за иновации и добро управление