На основание чл.49, ал.2 и във връзка с чл.48 от Наредбата за планиране на социалните услуги,
Община Габрово организира обсъждане на общинско ниво на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
Обсъждането ще се проведе на 01.11.2023 година от 17 часа в Ритуална зала на Община Габрово.
Писмени предложения и възражения, могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg

План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г. План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г.