На основание чл. 62 , във връзка с чл. 59 от от Наредба за планиране на социалните услуги, Община Габрово организира обсъждане на План за развитие на социалните услуги за 2024 г.
Писмени предложения и възражения, могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg, в срок до 28.12.2023 година. 

24.11.2023

24.11.2023