На 8 февруари 2022 година, над 140 държави по света ще отбележат за 19-и път международния Ден за безопасен интернет. По този повод Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха онлайн анкетно проучване под надслов „Ние и светът на интернет“ в две възрастови групи – 5 – 7 клас и 8 - 12 клас на територията на град Габрово.

Днес технологиите са основна част от нашето ежедневие, но те могат да крият и много рискове за подрастващите. Ето защо основна цел на изследването е да провери нагласите на младежите към мобилните устройства, мрежата, нейното безопасно използване и прекараното време онлайн.

 Анкетната карта за 5-7 клас бе попълнена общо от 386 респонденти, които анонимно и на добра воля споделиха своите отговори. Нито един от въпросите няма задължителен характер.

Пълният анализ на анкетното проучвне може да прочетете тук.

Интервю с Валентина Маринова по повод международния Ден за безопасен интернет - февруари`2022 г. Резултати от анкетно проучване "Ние и светът на интернет" 8-12 клас - февруари`2022 г.