Кампания за подкрепа на българското производство „Твоят избор има значение“ стартира Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Целта е да се спомогне за преодоляването на икономическите последствия, настъпили вследствие на пандемията Ковид-19, в частност – спада в износа на стоки, произведени в България, през изминалата 2020 г.

Информационната инициатива е подкрепена от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската национална телевизия.

„Твоят избор има значение“ основава своето послание на данни, които показват възможностите за компенсиране на спада в експорта в 8 категории чрез общи действия на българските потребители, базирани на избора им на родни продукти.

*Източник: ИАНМСП