Предложения

Становище на комисията, изготвяща предложението към Общински съвет