Магазин: Oбщина Габрово, с. Ангелов

Площ: 42,00 кв.м.;

Строителна система: монолитна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не.

 Обектът се състои от търговска зала, складово помещение, санитарен възел, с обща полезна площ 42,00 кв.м. Магазинът е с под – мозайка, а стените и таванът са латексово боядисани. Южната част на сградата е изпълнена с прозорци с дървена дограма. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

 Начална тръжна цена, съгласно т.1.2.1, зона села до 50 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 12,18 лв., без включен ДДС.