Приложението е уеб-базиран пространствен модел съдържащо данни свързани разположението на контейнерите за отпадъци на територията на Община Габрово.
 

Данните, които се съдържат в приложението са в процеса на постоянно актуализация от служителите в администрацията на Община Габрово. Приложението което ви представяме е публичната част от ГИС-базирана платформа за управление на пространствените данни и обекти отнасящи се към дейностите за поддържане на актуални данни за контейнерите за отпадъци. Тук ще откриете подробна информация за местоположението и основните характеристики на всеки един от контейнерите за отпадъци подържани от ОП „Благоустрояване“ и контейнерите на ЕКО Булпак.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителна информация на адрес: gis@gabrovo.bg .