Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 1 вакантна длъжност за военен оркестрант, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Длъжността, за която може да се кандидатства е:

„Оркестрант ІІІ група”  - специалност „Валдхорна” или „Тромпет”, във военно формирование 56100 – Пловдив.

Кандидатите да са на възраст до 40 години (50 за тези, били на военна служба),

минимална образователна степен – средно музикално образование,

да са годни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

 

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 01.12.2023 г.