Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 1 вакантна длъжност за офицер във военно формирование 44510 - София

Длъжноститта, за които може да се кандидатства е: Началник на група „Финанси”

Изисквания:                                                                                                                                                     

 образование – висше:  „бакалавър” от професионално направление „Икономика”.

- да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на    

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 50 години за упражнили правото си на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнили правото си на пенсия;

- да са годни психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

 Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 20.12.2023 г.