Съгласно Заповед№128/22.10.2023 г. на директора на РЕМО "Етър" се обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, представляващ битова Възрожденска механа в комплекса.

 

 

Идентификатори по КККР на ГР. ГАБРОВО

Имот - обособена част 

Обща полезна площ кв.м.

Начална конкурсна цена / лева / без ДДС

Депозитна вноска за участие в конкурса

Дата и час за провеждане на конкурса

Закупуване на конкурсна документа

ция

Дата и час на повторно провеждане на конкурсите

1.

14218.538.357.18

14218.538.357.20

14218.538.357.17

Битова възрожденска механа

211.70

1500.95 лв.

5 250 лв.

23.10.2023 г.

11:00 часа

От 10.10.2023 г. до 20.10.2023 г.

30.10.2023 г.

11:00 часа

 

Конкурсът ще се проведе в Лоби бара на хотел „Цветина“, Габрово, ул. „Светлина“ № 11.

Документация се закупува от стая № 6 в хотел „Цветина“, Габрово, ул. „Светлина“ № 11 от 10.10.2023 г. до 15.30 часа на 20.10.2023 г.

Цената на документите за участие в конкурса – 50.00 лв. (с включен ДДС) и се заплаща по сметка на РЕМО „Етър” IBAN: BG34STSA93003110025700, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД – ФЦ – Габрово.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, до крайния срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация – телефон: 0884 298 005