Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 2 вакантни длъжности за офицери във военни формирования към Командване за логистична поддръжка:

За в.ф. 48960 - София  Длъжност:  Главен експерт в отдел „Договори и обществени поръчки”

За в.ф. 22060 – Велико Търново Длъжност: Началник секция „Обслужване и ремонт на артилерийска материална част и оптически прибори”

Изисквания:                                                                                                                                                     

образование – образование – висше „магистър” от професионално направление „Военно дело”, „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” или „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.

Да отговарят на условията на    

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ :  да не са по-възрастни от 50 години за упражнили правото си на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнили правото си на пенсия;

- да са годни психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

 

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 07.09.2023 г.